Insera

Insera digitalna slušna pomagala donosi prednosti Tempus generacije u svijet kanalnih slušnih pomagala. Odlučite između većih kanalnih modela s bežičnim povezivanjem i manjih, gotovo nevidljivih CIC i IIC slušnih pomagala. U svakom slučaju, izabrat ćete vrhunska slušna pomagala s vrhunskim mogućnostima razumijevanja govora.